Zin in Leren en Leven begint bij de juiste school

Katholiek Basisonderwijs Lanaken

Maak je klaar voor een kennismaking met de katholieke scholengemeenschap van basisonderwijs in Lanaken! We bestaan uit maar liefst vijf basisscholen en één autonome kleuterschool, verspreid over Lanaken en deelgemeenten. Ontdek hieronder onze 3 belangrijkste sterke punten.

KRACHT 1

Onderwijskwaliteit

We zetten ons in voor top-notch onderwijs voor al onze leerlingen. Wij geloven sterk dat "leren" de sleutel is tot succes en persoonlijke groei. Dus, we willen een omgeving creëren waarin elke leerling de kans krijgt om zijn of haar volledige potentieel te bereiken.

We geloven in:

- Onze leerlingen: We snappen dat elk kind uniek is. Daarom bieden we individuele ondersteuning en differentiatie om aan de specifieke behoeften van elke leerling te voldoen.

- Onze leraren: Professionele leerkrachten die boeiende en uitdagende lessen geven. Ze blijven groeien door constante professionele ontwikkeling.

- Een eigentijds curriculum: We bieden een eigentijds en stimulerend onderwijsprogramma gericht op academische vaardigheden en 21e-eeuwse competenties zoals kritisch denken en creativiteit.

We zijn toegewijd aan het steeds beter maken van ons onderwijs. Daarom werken we samen met ouders, externen, en de bredere gemeenschap om een ondersteunende en inclusieve leeromgeving te bouwen. We investeren in de toekomst van onze leerlingen door te streven naar kwalitatief onderwijs en een veelbelovende toekomst, samen met ouders en de gemeenschap.

KRACHT 2

Samenwerking en eigenheid

Onze kracht ligt niet alleen in de kwantiteit van onze scholen, maar vooral in de samenwerking tussen hen. Elke school heeft haar eigen, unieke accenten op het gebied van pedagogische visie en aanpak, maar ze werken samen om een volledige leerervaring te bieden.

Dit concept van samenwerking begint bij ons gemeenschappelijke logo. Het is ons gezamenlijke symbool van verbondenheid en gezamenlijke inzet voor kwalitatief onderwijs. Dit gedeelde logo staat centraal en verbindt al onze scholen in een krachtig netwerk.

Maar, we begrijpen ook dat elke school zijn eigen unieke identiteit heeft. Daarom heeft elke school zijn eigen kleur, dit vertegenwoordigt niet alleen de visuele uitstraling van de school, maar ook de eigenheid, trots en tradities die elke school uniek maken.

Dus, terwijl we gezamenlijk vertrekken vanuit een gemeenschappelijk logo, omarmen we de diversiteit van kleuren die onze scholen definiëren. Samen vormen we een sterk geheel, waarin elke school straalt in zijn eigen kleur.

Ons team van meer dan 120 toegewijde leerkrachten, gesteund door zes directeuren, een coördinerende directeur, het schoolbestuur, ICT'ers, administratieve diensten, vrijwilligers... zetten zich elke dag in om deze samenwerking vorm te geven. 

KRACHT 3

Klaar voor de toekomst

Welkom in de scholen van de toekomst, waar we niet alleen dromen van vooruitgang, maar er actief aan werken! Onze missie is simpel maar krachtig: we willen dat elke school een plek is waar kinderen niet alleen naartoe gaan, maar waar ze graag naartoe gaan. Een plek waar ze zich thuis voelen en waar ze zichzelf kunnen zijn.

Om dit te bereiken, zetten we in op de modernisering van onze infrastructuur. We hebben al enkele fantastische nieuwbouwprojecten afgerond, waaronder 'Aan de Basis' in Smeermaas, 'Het Wezeltje' in Veldwezelt en de 'Wijkschool Jan Rosier' in Lanaken. We blijven echter investeren, zoals in 't Bieske in Gellik, 'de Bolster' in Neerharen, 'Jan Rosier' in Lanaken-centrum en Het Wezeltje in Veldwezelt.

Maar modernisering is meer dan alleen stenen en mortel. We begrijpen dat de sleutel tot toekomstig succes ligt in het omarmen van nieuwe digitale middelen. Daarom hebben we geïnvesteerd in een indrukwekkend arsenaal aan digitale hulpmiddelen. Met 400 Windows-apparaten, 500 iPads en 45 digiborden in onze klaslokalen, leiden we onze studenten door de digitale wereld.

Waarom al deze inspanningen? Omdat we geloven dat technologie een krachtig hulpmiddel is om kennis over te dragen en vaardigheden te ontwikkelen. We willen niet alleen onze leerlingen voorbereiden op het digitale tijdperk, maar hen ook uitdagen om kritisch te denken, creatief te zijn en zichzelf te ontplooien.

Kortom, onze scholen zijn 'klaar voor de toekomst'. Samen bouwen we aan een veelbelovende toekomst vol kansen en innovatie, waar elke leerling de mogelijkheid heeft om zijn of haar volledige potentieel te bereiken. De weg naar morgen begint vandaag, en wij zijn er klaar voor!